Nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi bùng phát

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi bùng phát

Chỉ mới có nửa tháng 1.2019, khoa nội A Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TPHCM đã quá tải do bệnh sởi, hiện không có giường cho bệnh nhân nằm, số bệnh gia tăng chưa thấy dấu hiệu dừng.