Công nhân xoay sở đủ kiểu để tăng thu nhập

Công nhân xoay sở đủ kiểu để tăng thu nhập

Với đồng lương công nhân còn eo hẹp, chi phí ngày càng tăng, nhiều anh chị em đã xoay sở đủ kiểu để có thêm thu nhập. Với sự phát triển của công nghệ, việc công nhân sở hữu một...