Mặt hàng hoa ế ẩm ngày 20.10

Mặt hàng hoa ế ẩm ngày 20.10

Ngày 20.10, dạo một vòng các khu bán hoa, phóng viên ghi nhận thị trường hoa năm nay mặc dù không tăng giá so với cùng kỳ nhưng lượng hoa tiêu thụ không nhiều.